Hållbarhet

I köket på Skövde vandrarhem.
I köket på Skövde vandrarhem.

Hållbarhet

Skövde vandrarhems verksamhet bedrivs i ett hus från sekelskiftet 1900. En av de hållbarhetsaspekter vi jobbar med är att underhålla själva fastigheten så den håller ett så fräscht och fint skick som möjligt. Det är mycket underhåll som krävs på en sådan gammal fastighet för att hålla den i ordning. Vi använder oss uteslutande av lokal arbetskraft vilket är ett steg i en långsiktig hållbarhet.
Uppvärmningen av fastigheten sker med fjärrvärme som är ett tämligen hållbart alternativ då fjärrvärme är ett slutet kretslopp som bygger på att värmen levereras från en central anläggning i stället för att varje fastighet har en egen värmekälla.
Belysningen i fastigheten består numera i stort sett uteslutande av LED-lampor.
När det gäller linne hyr vi detta av Kåpi tvätt som är noga med att samtliga tvättmedel är godkända enligt ”Bra miljöval”, doseringen av tvättmedel är datoriserad och vattenförbrukningen minimerad. Hela deras verksamhet, från kontor och tvätteri till energi och transporter är i detalj genomarbetad för att skona miljön.
Vi jobbar aktivt med vår ekonomiska lönsamhet då den är viktig för att kunna investera i framtiden och det fortsatta underhållet av fastigheten så även kommande generationer kan få ta del av denna vackra byggnad.