torsdag 20 november 2008

Skövde Vandrarhem
Svenska English Deutsch
Välkommen Bilder Priser Bra att veta Hitta hit Kontakt
Historia

Historia

 

2005 övertogs fastigheten Kaniken 11 av nuvarande ägare, som lade ned mycket möda på att renovera och bygga om fastigheten till den vandrarhemsverksamhet som bedrivs idag.

I maj 2006 slogs portarna till vandrarhemmet upp och de första gästerna hälsades välkomna.

 

Dessförinnan hyrdes andra våningen ut som studentboende och på första våningen var det kontorslokaler.

Tidigare ändå har huset fungerat som lägenheter för flera familjer. Första våningen var uppdelad i två lägenheter och andra våningen en stor.

Det finns inte så mycket dokumenterad historia över huset men det vi vet står att läsa om här.

 

Kaniken 11

Det här området på Östermalm var kyrklig jord under den katolska tiden, något som återspeglas i gatu- och kvartersnamn. Huset uppfördes vid sekelskiftet och var då huvudbyggnad på länderiet Kanikerukan eller Kanikeruder. (Landeri är ett ord för bebyggd jordbruksfastighet som ligger inom en stads donationsjord, det vill säga mark som av staten tilldelats staden)

Byggherren är tillika arkitekt F A Wahlström. Byggnadens formspråk påminner om kanalingenjörens bostad i Hajstorp och den är ritad av Wahlström 1902.

Stommen i huset är av tegel med putsade vitgula fasader och profilerade fönsteromfattningar med tidsriktigt bruna snickerier.

 

Egendomens historia

Namnet Kanikeruka betyder bostad för kanik, som var medlem av domkapitlet, en korherre eller domherre. Kyrkoherdarna i Skövde var under stor del av medeltiden också kaniker i Skara. I samband med reformationen 1527 drogs egendomen in till staten och förföll.

I 1651 års jordebok står ingenting om Kanikerukans ägare, bara "öde i många år". Men kanikerna fick till slut sina efterföljare. År 1672 innehades egendomen av Nils Liljehök till Claestorp, överstelöjtnant vid Västgötska kavalleri. Därefter kom Gustaf Rydingstjärna att äga Kanikerukan. Han ägde även Ryd och var häradshövding i Gudhems, Kåkinds, Vilske och Valle härad. Omkring 1725 hade stället återigen hamnat i prästerliga händer. Där bodde då prosten Siberg, kunglig hovpredikant och kyrkoherde i Skövde. Bland efterföljande ägare finns häradshövding Alexander Löwensköld, häradsskrivare Adolf Loritz, baron Hans Christoffer Liljecreuts, löjtnant Johan Gustaf Segerhjelm. Under denna tid bodde även grevinnan Beata Charlotta Dela Gardi som var Segerhjelms svärmor på Kanikerukan.

Bland innehavarna vid 1800-talets mitt återfinns bland annat Kapten Lind, Lagman Rickert och Rådman Källberg. Den kända ägarlängden avslutas med lantbrukare Carl Fredrik Andersson som dog 1891.

 

Skövde VandrarhemKaplanSuddig20kant3old20liten-5_redigerad-1.gif

Kaplansgatan 10

541 34  SKÖVDE

+46 (0)500-48 17 18

info@skovdevandrarhem.se